Μενού
Καλάθι

Όροι & Προυποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις 

Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων της ΚατσάραςAGRO και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ισότοπο www.katsarasagro.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου ισοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο πελάτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ισοτόπου www.katsarasagro.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

Με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της ΚατσάραςAGRO.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος ιστοτόπου δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την εταιρία. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Η χρήση της ιστοσελίδας ΚατσάραςAGRO από κάθε μέλος – επισκέπτη - γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΚατσάραςAGRO δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών– επισκεπτών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ΚατσάραςAGRO εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους – επισκέπτη, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος η το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή μας στέλνετε E-mail, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και συναινείτε στο να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με τον ίδιο τρόπο. Θα επικοινωνούμε μαζί σας είτε μέσω E-mail είτε σε έκτακτες περιπτώσεις, τηλεφωνικά. Συμφωνείτε πως όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλου είδους γραπτή επικοινωνία θα λαμβάνονται από εσάς.


Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας ΚατσάραςAGRO αποτελούν την βάση δέσμευσης των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες/χρήστες της και τα μέλη της και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και την ΚατσάραςAGRO.

Σκοπός του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η κατά δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Με τη συμπλήρωση μιας φόρμας αίτησης μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους (φόρμα εγγραφής), αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θέτουμε το πλαίσιο συνεργασία μας ώστε να επικοινωνούμε σωστά.

 

Εγγραφή μελών

Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στην ΚατσάραςAGRO, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύων νόμο. Αν δεν πληροίτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Η ΚατσάραςAGRO είναι μια ανοιχτή αγοραστική κοινότητα. Για να γίνετε μέλος, θα πρέπει να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα «λογαριασμός» και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Η ΚατσάραςAGRO διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός μέλους, πράξη για την οποία δεν θα έχει την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της ΚατσάραςAGRO είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

Μέλος θεωρείται το άτομο που ολοκληρώνει την διαδικασία εγγραφής μέσω της αίτησης εγγραφής αποδεχόμενος τους όρους χρήσης.

Με την συμπλήρωση της φόρμας αίτησης μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους (φόρμα εγγραφής) της ΚατσάραςAGRO, αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την εταιρία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.


Επιφυλάξεις

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας www.katsarasagro.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική χρήση των μελών. Με βάση τις συμφωνίες της εταιρίας με τους προμηθευτές απαγορεύετε η μεταπώληση προϊόντων που παρέχοντες από την ΚατσάραςAGRO από τα μέλη/ τους πελάτες της. Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω, ευθηνή φέρει ο μεταπωλητής και βαρύνετε με το οποιοδήποτε πρόστιμο προς την αρχική εταιρία διάθεσης του προϊόντος ή προς εμάς.

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας ΚατσάραςAGRO με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, χρώματα και συσκευασίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα πάντα με την πολιτική επιστροφών μας.

 

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις επικοινωνίας και χρήσης της ιστοσελίδας

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από αυτούς τους Όρους Χρήσης, ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα της ΚατσάραςAGRO ή άλλων.

Συμφωνείτε ότι δεν θα υπονομεύσετε την ιστοσελίδα αναρτώντας περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ.), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη ΚατσάραςAGRO ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα E-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες, και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.

Επιπρόσθετα στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αναγράφονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα:

α) για να στέλνετε αυθαίρετα εμπορικά E-mail

β) να παραβιάζετε οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας

γ) να παρουσιάζετε ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιείτε ψεύτικο E-mail

δ) να αντιποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη αυτής της ιστοσελίδας ή υπάλληλο της ΚατάραςAGRO

ε) να πραγματοποιείτε παράνομες δραστηριότητες

ζ) να συγκεντρώνετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο

η) να αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΚατσάραςAGRO ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου

θ) να αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ..

κ) να αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

λ) να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Σε περίπτωση που ο Κατσάρας Βασίλειος ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες. Και εκείνος βαρύνεται από το οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή της πράξης αυτής.

Τα μέλη δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα www.katsarasagro.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος προκαλέσει τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα ή τα συστήματα που μεταδίδουν την ιστοσελίδα www.katsarasagro.gr, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

 

Εμπορεύσιμα Eίδη-Διαθεσιμότητα-Χαρακτηριστικά-Τιμολόγηση

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά και οι τιμές τους είναι διαθέσιμα σε κάθε προϊόν στην ιστοσελίδα ΚατσάραςAGRO και είναι προσβάσιμα σε όλους. Όλα τα προϊόντα μας τα προμηθευόμαστε από τρίτους προμηθευτές συνεπώς δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε για την διαθεσιμότητά τους αλλά δεν φέρουμε καμία ευθηνή αν αυτά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν, υπάρχει η τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η αγορά σας γίνει με τιμολόγιο, οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά το μειωμένο ΦΠΑ. Όλα τα προϊόντα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% ή 13% ακολουθώντας πιστά τις εκάστοτε διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Κρατάμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουμε τις τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς να υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Τέλος οι μειωμένες τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον προμηθευτή, ενώ οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


Όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας της παραγγελία σας

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στην διεύθυνση www.katsarasagro.gr αποτελούν συνάψεις συμβάσης πώλησης εξ αποστάσεως, οι οποίες διέποντας από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον είναι άνω των 18 και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.katsarasagro.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας, αποστέλλοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω E-mail. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την ΚατσάραςAGRO με το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο E-mail δεν εγγυάται ότι το εκάστοτε προϊόν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 20 εργασιακών ημερών από το E-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό στην τιμής αγοράς. Αν δεν λάβετε το συγκεκριμένο E-mail θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εμάς ώστε αν εντοπίσουμε το λάθος στην διαδικασία.

Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος (ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1)      Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω email με για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

2)      Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.

3)      Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.


Παράδοση / παραλαβή των αγορών σας

Η παράδοση του πακέτου σας θα γίνετε σε 2-6 εργάσιμες ημέρες, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί έως και 15 ημέρες, γεγονός που οφείλεται τόσο στο επιχειρησιακό μοντέλο μας όσο και στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων. Η παράδωσε θα γίνετε στην διεύθυνση που δηλώνετε και για τον λόγω αυτό υποχρεούστε να δηλώνετε σωστά τα στοιχεία σας.

Σε περιπτώσεις που το δέμα θα επιστρέφεται στη ΚατσάραςAGRO λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τον υπεύθυνο Κατσάρα Βασίλειο ή τους υπαλλήλους του και εάν είναι δυνατόν στείλτε φωτογραφίες.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (Websites) στους χρήστες του διαδικτύου και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών. Μέσω αυτού του συστήματος οι προσωπικές σας πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού, κλπ.) είναι κωδικοποιημένες ώστε να εμποδίσουμε την παραβίαση ή την διαβίβασή τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ο ιστότοπο www.katsarasagro.gr χρησιμοποιεί SSL και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού διέποντας από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η ΚατσάραςAGRO δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική σας κάρτα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η ΚατσάραςAGRO δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου ή κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Η ΚατσάραςAGRO δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.


Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι οι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), συμπεριλαμβανομένων σημάτων, λογοτύπου, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΚατσάραςAGRO και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια της ΚατσάραςAGRO. Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το όνομα της ΚατσάραςAGRO, το www.katsarasagro.gr ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επωνυμίες ή λογότυπα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους για κανένα λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιθανόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά, τεχνικά, ή περιγραφικά λάθη των παρουσιαζόμενων προϊόντων

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος www.katsarasagro.gr διατηρεί το δικαίωμά αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΚατσάραςAGRO δε θα διαθέσει προς πώληση ή αλλιώς διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές και μόνον.

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρία τηρώντας την κατά νόμο πολιτική απορρήτου κι ειδικότερα την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για την προστασία του 1995 (DPD), καθώς επίσης και του Κανονισμού για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) με εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Ειδικότερα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της ιστοσελίδας και των ιδιοκτητών της κατά την διάρκεια της συναλλαγής.

Η εκ μέρους σας καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας για λογούς που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (Πολιτική απορρήτου).

 

Νομική Ευθύνη

Η ΚατάραςAGRO δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.

Το περιεχόμενο της ΚατάραςAGRO διατίθεται «ως έχει» και η www.katsarasagro.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε εφαρμογή, χρήσης ή σκοπό.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.katsarasagro.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η ΚατάραςAGRO δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.katsarasagro.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Η χρήσης της ιστοσελίδας μας γίνετε με δική σας ευθύνη. Η ΚατάραςAGRO δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους είτε προκλήθηκε από παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλου είδους.

Η ΚατάραςAGRO δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται αμέσως ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τις τίθενται. Δεσμευόμαστε όμως να προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική και συμβουλευτική εμπειρία σε γεωπονικό και επικοινωνιακό επίπεδο.


Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας Κατσάρα Βασίλειου και των υπάλληλων του με τον επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

 

Ανωτέρα Βία

Η ΚατάραςAGRO δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Φυσικά σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα υπάρξει και πρώτα επικοινωνία με τον πελάτη ώστε να αποφασίσουμε την πορεία της ενδεχόμενης παραγγελίας.

Σε περίπτωση που έχει καθυστερήσει η παραλαβή μιας παραγγελίας ή λείπει κάποιο ή κάποια προϊόντα από αυτή, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με εμάς με όλα τα μέσα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα για την γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

Διάφορα

Οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να διαφέρουν με τις αντίστοιχες στο φυσικό κατάστημα

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης  θα διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή/καταγραφή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, οι συνταγές θα αποστέλνονται μαζί με τα προϊόντα

Η αποστολή των μηχανημάτων-ηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων, στην προμηθεύτρια εταιρεία, για Services ή αντικατάσταση γίνεται αποκλειστικά με χρέωση του πελάτη. Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή τους από αυτή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αναγνωρίσει κατασκευαστικό λάθος στο προϊόν

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΚατσάραςAGRO δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Η μη ενάσκηση από την ΚατσάραςAGRO των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.


Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την ΚατσάραςAGRO και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katsarasagro.gr ή να επικοινωνούν με τον Κατσάρα Βασίλειο και τους υπάλληλους του στην ταχυδρομική διεύθυνση: Καπαρέλλι Θηβών, 32200, Βοιωτία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620-98394.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα μας είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσετε τη σχετική υπηρεσία μας, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Εάν επιθυμείτε να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους παρακαλούμε ενημερώστε μας με σχετικό email.

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του e-shop. Ενημερωθείτε σχετικά στην Πολιτική Απορρήτου