Μενού
Καλάθι

Λίπασμα Map 12-61-0 25kg

Λίπασμα Map 12-61-0 25kg
Νέο
Λίπασμα Map 12-61-0 25kg

To λίπασμα Haifa MAP 12-61-0 είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για Nutrigation και για διαφυλλική λίπανση όλων των καλλιεργειών.

 

Ως πολύ αποτελεσματική πηγή φωσφόρου και αζώτου για τα φυτά, το Haifa MAP συνιστάται για χρήση στην αρχή της καλλιεργητική περιόδου, όταν η διαθεσιμότητα φωσφόρου είναι κρίσιμη για την εγκατάσταση του ριζικού συστήματος.
Το  Haifa MAP µπορεί να αναμιχθεί στο διάλυμά µε άλλα λιπάσματα ώστε να καλυφθούν οι θρεπτικές ανάγκες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.
Το Haifa MAP είναι κατάλληλο για προετοιμασία μειγμάτων καθώς και για την παραγωγή υγρών λιπασµάτων.
* Σηµείωση: Το Haifa MAP δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε λιπάσµατα ασβεστίου και µαγνησίου .
 

Συστάσεις εφαρμογής Nutrigation

Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του, το Haifa MAP ™ μπορεί να εφαρμοστεί μέσω οποιουδήποτε συστήματος άρδευσης και σε οποιοδήποτε μέσο καλλιέργειας.  Σε αντίθεση με το φωσφορικό οξύ, το Haifa MAP ™ είναι μέτρια όξινο. Έτσι, δεν δημιουργεί διάβρωση στις αντλίες λιπασμάτων ή στον εξοπλισμό άρδευσης.

Συμβατότητα
Το Haifa MAP  είναι συμβατό με τα περισσότερα υδατοδιαλυτά λιπάσματα, εκτός από τα λιπάσματα που περιέχουν ασβέστιο (Ca ++) ή μαγνήσιο (Mg ++).
Για να εφαρμόσετε Haifa MAP ™ σε συνδυασμό με λιπάσματα ασβεστίου ή μαγνησίου, χρησιμοποιήστε δύο δεξαμενές λιπάσματος.

Εάν το σύστημα περιλαμβάνει μόνο μία δεξαμενή, εφαρμόστε αυτά τα λιπάσματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.


Ποσοτικό Nutrigation™
Κάθε χιλιόγραμμο Haifa MAP ™ στη δεξαμενή παρέχει 610 γραμμάρια οξείδιο του φωσφόρου (P2O5) και 120 γραμμάρια αζώτου αμμωνίου (N-NH4).

Παράδειγμα: από την αρχική εγκατάσταση μέχρι την άνθηση, οι ανοιχτές καλλιέργειες τομάτας απαιτούν φωσφόρο σε ποσοστό 1,5 kg P2O5 ανά εκτάριο ανά ημέρα. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόστε το Haifa MAP ™ με ρυθμό 2,5 kg ανά εκτάριο την ημέρα. Αυτό θα παρέχει επίσης 0,3 kg αζώτου ανά εκτάριο την ημέρα. Για να ολοκληρώσετε τις απαιτήσεις του αζώτου και του καλίου, εφαρμόστε νιτρικό αμμώνιο και Multi-K ™ (νιτρικό κάλιο).

Αναλογικά Nutrigation™
Η συγκέντρωση του φωσφόρου στο νερό άρδευσης εξαρτάται από την ποσότητα του Haifa MAP ™ στο μείγμα της δεξαμενής και από την αναλογία έγχυσης. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να υπολογίσετε την ποσότητα του Haifa MAP ™ και τον λόγο ένεσης που απαιτείται για να φτάσετε μια δεδομένη συγκέντρωση στο νερό άρδευσης.

 Ανάλυση προϊόντων

Haifa MAP™ 
g/1000 lt νερού

Συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων (ppm, g/1000 litre)

NP2O5P
100126127
130157934
149179040
1852211250
37044225100

 

Διαφυλλική λίπανση.

Η λίπανση φυλλώματος με Haifa MAP ™ είναι αποτελεσματική για την παροχή φωσφόρου όποτε απαιτείται γρήγορη απόκριση σε ελλιπή φυτά. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια συμπληρωματική μέθοδος για το εφαρμοσμένο φώσφορο στο έδαφος. Η συγκέντρωση των διαλυμάτων Haifa MAP ™ μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την ηλικία των φύλλων.


Στα νεαρά φύλλα, σε όλες τις καλλιέργειες συνιστάται μια συγκέντρωση ψεκασμού 0,5% Haifa MAP ™. Στα ώριμα φύλλα και στις πιο ανθεκτικές καλλιέργειες μπορεί να εφαρμοστεί υψηλότερη συγκέντρωση (1,0% ή περισσότερο).


Το Haifa MAP είναι συμβατό με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αναμιγνύεται με λιπάσματα ασβεστίου ή μαγνησίου. Συνιστάται να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του αναμενόμενου μείγματος ψεκασμού με την προετοιμασία ενός δείγματος των υλικών ψεκασμού στις συνιστώμενες συγκεντρώσεις τους, ώστε να αποκλείσετε την πιθανότητα επιβλαβούς διασταυρούμενης αντίδρασης. Αυτό το μείγμα θα πρέπει να ψεκάζεται σε μικρή περιοχή πριν από την εμπορική επεξεργασία, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει κάποια δυσμενή επίδραση.

 

Συσκευασία Σάκος 25kg
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • Κωδικός: 06162
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του e-shop. Ενημερωθείτε σχετικά στην Πολιτική Απορρήτου