Ιός της κίτρινης κηλίδωσης της ίριδας στο κρεμμύδι (IYSV)

 

Ο ιός της κίτρινης κηλίδωσης της ίριδας είναι ένας από τους πολλούς ιούς που προσβάλει τα φυτά της οικογένειας Alliaceace, στην οποία οικογένεια εντάσσεται και το κρεμμύδι.
Ο ιός αυτός έχει τεράστια σημασία για την παραγωγή κρεμμυδιού στο χωρίο μας καθώς έφτασε και στα δικά μας χωράφια. Μετα από εργαστηριακή εξέταση ταυτοποιήθηκε και σε καλλιέργειες στην περιοχή μάς. Για τον λόγω αυτό πρέπει να μάθουμε πως να τον αναγνωρίζουμε και πως μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνισή του.
Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα του ιού από το οποίο πήρε και το όνομά του είναι η δημιουργία στα φύλλα, κίτρινων χλωρωτικών περιοχών σε σχήμα ίριδας δηλαδή ματιού. Ο ιός κινείται και υπάρχει διασυστηματικά μέσα στο φυτό και για τον λόγω αυτό αν φυτεύουμε κοκκάρι από φυτά που εμφάνιζαν το παραπάνω σύμπτωμα, θα εξελιχθεί η ασθενεί και στα καινούρια φυτά. Αντίθετα ο ιός δεν περνά στον σπόρο! Ακόμα και αν ασθενεί το φυτό από το οποίο θα παραχθεί ο σπόρος η μονή επίπτωση θα είναι η μείωση της απόδοσης σε σπόρο, αλλά όχι η μετάδοσή του στην νέα καλλιέργεια.
Το επόμενο βήμα είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση. Το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο ιός αυτός μεταδίδεται με τους γνωστούς μας θρίπες. Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν εξειδικευμένα αντιικά φάρμακα ξεκινάμε με την έγκαιρη καταπολέμηση των θριπών. Ένα βήμα πριν είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων στα οποία διαχειμάζουν οι θρίπες και ξεκινούν τον βιολογικό τους κύκλο την επόμενη άνοιξη. Μερικά από τα ζιζάνια που είναι άκρως επικίνδυνα διότι όχι μόνο περνούν τον χειμώνα τους οι θρίπες αλλά είναι και φυτά που προσβάλλονται από τον ιό της ίριδας, είναι τα εξής: 1. Κολλιτσίδα 2.Αγριοράδικο 3.Λάπαθο και 4.Ραδίκι (ή Πικραλίδα) (Smith E. A. et.al. 2011).
Αν πέραν από όλα αυτά, τελικά η ασθένεια εμφανιστεί στην καλλιέργεια, σαν τελικό μέτρο και εφόσον δεν είναι σε μεγάλη έκταση, ξεριζώνουμε τα ασθενικά φυτά αν αυτά είναι λίγα στον αριθμό. Αν είναι περισσότερα τότε προσπαθούμε να μειώσουμε με όπως ήδη αναφέρθηκε τους πληθυσμούς των θριπών και των ζιζανίων ώστε την επόμενη χρονιά και κάθε επόμενη χρονιά,  να ξεκινήσουμε με όσο το δυνατόν μικρότερο φορτίο από τον ιό στην περιοχή.
Πηγή: Smith E. A., Ditommaso A., Fuchs M., Shelton A. M. and Nault B. A., (2011), Weed Hosts for Onion Thrips (Thysanoptera: Thripidae) and Their Potential Role in the Epidemiology of Iris Yellow Spot Virus in an Onion Ecosystem, Environmental Entomology 40(2), 194-203.
 
Δουμάνης Λουκάς